“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา” 12 มิถุนายน 2565

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ ทรงนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์ที่เชียงใหม่ https://youtu.be/tELUi7qhxBc

***************************

4 ยุค สร้าง เสริม เติม รักษ์ 130 ปีกนะทรวงเกษตรและสหกรณ์ คู่เกษตรกรไทย สร้างเสริมพัฒนาการเกษตรให้เจริญรุ่งเรือง ประชาชน มั่งคั่ง https://youtu.be/Qbj1Jnkfzr0

***********************

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีมอบหัวเข็มขัดแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 https://youtu.be/nQqYaPDEjEY

**************************

“รองหมู” ให้กำลังใจแก่คณะดำเนินงาน สาขาการบริหารจัดการกีฬา เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 https://youtu.be/e-S_3iv-c_g

“รองหมู” ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร คณาจารย์ กับนิสิต นักศึกษาในงานกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ https://youtu.be/x5WaXVhdb7Y

****************************

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช., ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ผศ.ดร.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ อ.นพ.สุทธิภาศ พงศ์มณี ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท จาก บริษัท นวลเบเกอรี่ 1988 จำกัด

โดย คุณนวลจันทร์ ลือชูวงศ์ และ นพ.จอมชัย ลือชูวงศ์ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนพัฒนาการบริการของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณร้านนวลเบเกอรี่ สาขาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

***************************

ผศ.นพ.วัฒนา ชาติอภิศักดิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท จาก คุณจันทร์​เม็ด​ ชีวะเกตุ และ คุณกิตติ ชีวะเกตุ พร้อมครอบครัว สมทบทุนหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

***********************

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เชิญไปหาพี่ไชโย กันดีกว่า คิดถึงพี่ไชโยจังเลย… https://youtu.be/sH97LBfGXmE

*****************************

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และปลูกจิตสำนึก เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน นอกที่ตั้งสำนักงาน ให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถของกำลังพลและครอบครัว ณ หน่วยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 90 ราย

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

***********************

สาวรุ่นใหม่  ทั้งเก่งทั้งสวย ขับเคลื่อนธุรกิจนำดื่มเพื่อสุขภาพ สำหรับท่านผู้รักสุขภาพที่ดี ชีวิตมีสุข ดื่มน้ำ “อัลคาไลน์”

นางสาวยศธร สุนทอง  ผู้บริหารร้านลาบต้นยาง  (ถนนวงแหวนรอบสอง)  จังหวัดเชียงใหม     

*********************

มุ่งมั่น จริงใจ จริงจัง  พัฒนาบ้านเกิด ดูแลชีวิตความเป็นอยู่พี่น้อง ในถิ่นทุรกันดาล มีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่หนีหน้า ไม่ทิ้งพี่น้องประชาชน “คุณหล้า คนเก่ง หญิงกล้า พร้อมอาสารับใช้เป็นพี่น้องประชาชน เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ เจ๊า

คุณวาสนา  ทองสุข  ว่าที่ผู้สมัคร  สส.เขต 5  จังหวัดเชียงใหม่  พรรคไทยสร้างไทย

คุณวาสนา )ทองสุข” ว่าที่ผู้สมัคร สส ของเขต แ5 จ.เชียงใหม่ พรรคไทยสร้างไทยให้กำลังใจทีมงานเทศบาลตำบลแม่แรมและผู้นำชุมชนคณะทำงานของม่อนแจ่ม https://youtu.be/1aRB_cbf94g       

**************************

ลำพูน – พิธีทำบุญทักษิณานุประทาน และสรงน้ำกู่ครูบาศรีวิชัย งานไหว้สาปารมี 144 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย  

(11 มิถุนายน 2565) ที่ วัดจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานในพิธีทำบุญทักษิณานุประทาน และสรงน้ำกู่ครูบาศรีวิชัย งานไหว้สาปารมี 144 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย  โดยมีนางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน  นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน  นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน  หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี

*********************

ลำปาง – การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ซึ่ง อบต.แม่ปะ 

นายณรงค์  อินต๊ะพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เปิดเผยว่า อบต.แม่ปะ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จำนวน 396,730 บาท ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ซึ่ง อบต.แม่ปะ ได้ดำเนินการจัดซื้อถังขยะแบบมีฝาปิดขนาดไม่เกิน 22 ลิตร จำนวน 375 ใบ ไว้ทิ้งขยะเปียกในครัวเรือนโดยขุดหลุมฝังถังดังกล่าวไว้ในบริเวณบ้าน จัดซื้อถังขยะรีไซเคิลเพื่อไว้ใช้ในการคัดแยกขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล และขยะอินทรีย์ ในวันนี้ถือเป็นกิจกรรมการติดตามประเมินผล และการถอดบทเรียนหมู่บ้านต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะต้นทาง คือ บ้านแม่ปะแพะ หมู่ 2 และบ้านปางกุ่ม หมู่ 4  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการตัวแทนหมู่บ้านเพื่อที่จะได้นำไปต่อยอดในหมู่บ้านของตนเองต่อไป

**********************

แม่ฮ่องสอน – โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือตามนโยบายรัฐบาลภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแก้จนเพื่อคนแม่ฮ่องสอน 

นายมงคล เจริญเมือง ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อยพร้อมด้วยนายไชยยศ แจ้งใจและนายพีรพัฒน์ พงศ์ไพรภูมิ พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์ปฏิบัติงานติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือตาม พระราชดำริ ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือตามนโยบายรัฐบาลภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแก้จนเพื่อคนแม่ฮ่องสอน และโครงการธนาคารโค-กระบือ ของอำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

**********************

พะเยาเร่งพัฒนาฟื้นฟูกว๊าน ตามโครงการพัฒนาฟื้นฟูกว๊านพะเยา หลังเกิดการเสื่อมโทรมและมีการทับถมของตะกอนดิน ทำให้เกิดการตื้นเขินและรับน้ำได้อย่างไม่เต็มที่ คาดหากแล้วเสร็จจะสามารถรองรับน้ำได้เพิ่มอีก 6.5 ล้านลูกบาศก์เมตร

    เครื่องจักรกลจำนวนมาก เริ่มทำการขุดลอกกว๊านพะเยาบริเวณฝั่งทิศตะวันตก ในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม และตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังเกิดสภาพตื้นเขินและถูกตะกอนดินเศษสวะทับถม ทำให้สภาพกว๊านพะเยาเกิดการทรุดโทรม ล่าสุดทางจังหวัดพะเยาได้รับงบประมาณในการดำเนินการพัฒนาและฟื้นฟูกว๊านพะเยา วงเงินรวม 2,100 ล้านบาท ระยะเวลาการสิ้นสุดโครงการในปี 2570 โดยมีแผนการดำเนินการจำนวน 3 แผนงานใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย แผนการพัฒนากว๊านพะเยา ซึ่งจะมีกิจกรรมงานขุดลอกคลองระบายน้ำบริเวณโดยรอบกว๊านพะเยา

*************************

ขับเคลื่อนงานข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ข่าวสารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ออกสู่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว ทันสถานการณ์

งานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์  มช. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ออกสู่ประชาชนอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  ด้วยการประสานงานอย่างยอดเยี่ยม ของ “หัวหน้าเจ”  ผู้มีมนุษย์สัมพันธ์เยี่ยม

สมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ ขับเคลื่อนงานข่าว ทั่วไทย ทั่วโลก อย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว เที่ยงตรง ทันสถานการณ์ พร้อมรับใช้นำเสนอข่าวสาร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ด้วยความยินดี ครับ

นายจรัล ชัยวงค์   – ที่ปรึกษาสมาคมสมาพันธ์สื่ออนไลน์แห่งประเทศไทย (หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดเชียงใหม่ )

***********************

 

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ .,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมบุคลากรภาครัฐ – เอกชน

****************************

ติดตามชม . มวลชนทีวี  “ข่าวท้องถิ่น” สารคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองล้านนา,เพลงคำเมือง,ซอ  ออกอากาศทุกวัน ..เข้ากลูเกิล “มวลชนออนไลน์นิวส์”  (ทั่วไทย ทั่วโลก) รับชมผ่านมือถือทุกระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว นำเสนอข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชน

 

Related posts