###สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในเด็กและผู้ป่วยเบาหวาน###

เมื่อวันที่15พฤศจิกายน2566 เวลา 14.00 น. ณ โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ์ สโมสรไลออนส์สี่แควนครส…

Read More

###นายก อบจ.นครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) กับรองปลัดมหาดไทย###

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นายม…

Read More