พิธีเปิดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 . .

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยมีการจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแสดง และแนะแนวการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มาร่วมงาน ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ มีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแก่นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง หน่วยงาน และผู้ที่สนใจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ได้รับรู้ข้อมูลหลักสูตรและข้อมูลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมงาน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 16 – วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
#ccarc
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
อ่านเพิ่มเติมที่
https://www.cmu.ac.th/th/article/c5f2d623-c37f-4c63-8a5f-e88b0a5c3567

Related posts