อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเรียนการสอนในรูปแบบ Team-based Learning” ครั้งที่ 4

รศ.ดร.ธัญญลักษ์ พิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดและวิทยากรบรรยาย…

Read More

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์ ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน ครั้งที่ 29

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการป…

Read More

นายกพิสิษฐ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดี คุณวงกต เป็นประธานมูลนิธิศาลฯ

ด้วยนายพิสิษฐ์ จินตวิวัฒน์ นายกสมาคมนักธุรกิจไทยจีน เชียงใหม่ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี…

Read More

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะ ร่วมเยี่ยมชมและเข้าฟังรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีการแพทย์ทันสมัย (CMUTEAM)

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย ศ.นพ.มานิต ศรี…

Read More

###คณะเถ่านั้ง อ.บรรพตพิสัย ปี 2566 เชิญนายก อบจ. ร่วมงานประมูลสิ่งของมงคล พร้อมหารือแนวทางผลักดันให้เป็นประเพณีประจำจังหวัด ###

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ อบ…

Read More