บรรยากาศเช้าวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 7.00 น. วันนี้ยอดดอยและกิ่วแม่ปานอากาศปิด ไม่มีฝนตก

การขับขี่รถบนดอยในช่วงปลายฝนต้นหนาวยังคงต้องระมัดระวังในการขับรถขึ้นดอย และใช้เกียร์ต่ำ กา…

Read More

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นผู้แทนคณบดี เข้าร่วมในพิธีสวดอภิธรรมและบำเพ็ญบุญกุศล

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นผู้แทนคณบดี เข้าร่วม…

Read More

“รองไพลิน” โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารผักสดๆ

โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก และผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พยุหะค…

Read More