ทหารพรานผาเมือง ช่วยเหลือประชาชนเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่ อ.สองแคว จว.น.น.

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 0900 กองกำลังผาเมือง โดย กองร้อยทหารพรานที่ 3205 หน่วยเ…

Read More