กืจกรรมดีๆของพวกเราชาวกัซซัน@ กัซซันขุนตาน

พุธ15/11/66 กืจกรรมดีๆของพวกเราชาวกัซซัน@ คุณฟ้า พรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา  ผู้บริหารระดับสูงกัซซันขุนตานนิมนตร์พระ 3 วัด 3  รูป

วัดทาชมภู วัดทาทุ่งไผ่ วัดทาป่าสักใส่บาตรร่วมกับพนักงานกัซซันขุนตาประจำเดือนพย.2566 สาธุอนุโมทนาบุญค่ะ

Related posts