###นายก อบจ.นครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) กับรองปลัดมหาดไทย###

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นายมานพ บุญผสม, นายนิมิต ยืนยง ผอ.กองช่าง, นางประภากร ควรรณสุ ผอ.กองคลัง, นายธนเสฎฐ์ ศรีอัครโชตน์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน รก. หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล, นายดิเรก พิลึก นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนางทัศวลี ผึ้งสีใส หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมประชุมคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ

โดยในการประชุมมีคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการขออนุมัติกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลและยานพาหนะ เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งสิ้น 3 โครงการ รวม 30 กว่ารายการ เป็นเงินกว่า 179 ล้านบาท โดยทาง อบจ.นครสวรรค์มียอดเงินฝากครบตามระเบียบ และสามารถผ่อนส่งเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยได้ตามกำหนด จึงได้รับการอนุมัติให้กู้เงินเพื่อมาดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอ

Related posts