บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” รับรางวัล รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2566 (Prime Minister’s Export Award 2023) ประเภท ธุรกิจ BCG ส่งออกยอดเยี่ยม

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูป…

Read More

กอ.รมน. ภาค 3 สย. 2 ร่วมซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยให้กับผู้พิการ ในพื้นที่ อ.บ้านโคก จว.อ.ต. ********

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 0900 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ส่วนแยก 2 โดย…

Read More

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ถ่ายทอดวิชาการทำอาหารไทย แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN (P2A) จาก Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์แ…

Read More

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานพัฒนานักศึกษากับหน่วยงานต่างสถาบัน”

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 อ.ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรา…

Read More

ร่วมหารือความร่วมมือด้านวิชาการ และวิจัยในโครงการ Horizon Harmonic AI Project Orientation by Northumbria University, England

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.ดร.อริสา บอนเนซซ์…

Read More

กำนันนุ้ย นำศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลเชิงดอย ดูงานเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน เพื่อนำองค์ความรู้เทคนิควิธีการไปพัฒนาบุคลากร

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิ…

Read More

ผกก.สภ.ช้างเผือก เรียกผู้ประกอบการสถานบริการประชุมพร้อมย้ำปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด

วันที่ 8 พ.ย.66 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.กิตติพงษ์ เพ็ชรมุณี ผกก.สภ.ช้างเผือก, พ.ต.ท.สุพจน์ ฉลา…

Read More