โรงพยาบาลลานนา จัดอบรมวิชาการ “วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด” .

เสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลลานนา อบรมวิชาการ เรื่อง #วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด
Shingle beyond the rash Unveilling the hiden burden
.
ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ รพ.ลานนา 3 โรงพยาบาลลานนา จัดอบรมเพิ่มความรู้ และข้อมูลเรื่องวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดชนิดใหม่ และการใช้วัคซีนให้กับ แพทย์ พยาบาล กลุ่มงานวิชาชีพ วิทยากรบรรยายและให้ความรู้ โดย ภญ.วิรินมาส พรวัฒนาเจริญ จากบริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี พว. รุ่งรัตน์ พรายอินทร์ หัวหน้าแผนกผู้ป่วยใน 5C ให้การต้อนรับวิทยากร และมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยการอบรมครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลของวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด (Shingrix) ให้กับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลานนา ตลอดจนตอบข้อซักถาม และปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับความรู้เรื่องของวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ซึ่งโรคงูสวัด หากเป็นแล้วจะมีอาการปวดแสบร้อนบริเวณผิวหนัง มีตุ่มน้ำใส มีไข้ และ เมื่อแผลจากตุ่มหายแล้ว ยังคงมีอาการปวดตามเส้นประสาทอีกนาน หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ตามมาได้ ขณะนี้สามารถป้องกันความรุนแรงของโรคได้โดยการฉีดวัคซีน
.
วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด Shingrix นี้ เป็นวัคซีนจำเป็นสำหรับผู้ใหญ่ ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และ ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิต้านทานต่ำ ฉีด 2 เข็ม เว้นระยะห่าง 2-6 เดือน โดยเป็นวัคซีนที่สามารถลดโอกาสการติดเชื้อโรคงูสวัด ได้ถึง 90 – 97% ประสิทธิภาพ ในการป้องกัน โรคปวดเส้นประสาท (PHN) 91.2% เมื่อติดตามยาวนาน 10 ปี พบว่า มีประสิทธิภาพ ในการป้องกัน โรคงูสวัด 89%
.
ราคาแพ็กเกจวัคซีนงูสวัด #SHINGRIX โรงพยาบาลลานนา
💉บุคคลทั่วไป
1 เข็ม ราคา 6,100 บาท
2 เข็ม ราคา 12,000 บาท
(ไม่รวมค่าแพทย์)
💉ผู้มีสิทธิ ประกันสังคม ทุกโรงพยาบาลใช้สิทธิ์ได้
1 เข็ม ราคา 5,500 บาท
2 เข็ม ราคา 10,800 บาท
(ไม่รวมค่าแพทย์)
ติดต่อสอบถามและสั่งจองวัคซีน ได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลลานนา โทร.052-134777 , 052-134724
///พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

Related posts