###สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในเด็กและผู้ป่วยเบาหวาน###

เมื่อวันที่15พฤศจิกายน2566 เวลา 14.00 น. ณ โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ์ สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์โดย ไลออนชญาภา สุสมบูรณ์ นายกสโมสรฯพร้อมด้วยมวลสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในเด็กโดยการมอบเงินช่วยเหลือค่าเดินทางมารักษาจำนวน5 รายๆละ 2000 บาทรวมเป็นเงิน 10000 บาทและแจกของและขนมให้เด็กๆที่ตึกกุมารเวชได้ครบทุกคน นอกจากนี้มีผู้มีจิตศรัทธานำขนมของเล่นมาสมทบแจกให้กับเด็ก เช่น


นายกฯชญาภา สุสมบูรณ์นำหนังสือการ์ตูนและของเด็กเล่นมามอบให้เด็ก ไลออน ทพญ. นวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุลนำขนมวุ้นและ มายากล พร้อมตัวโบโซ่เป่าโป่งมาแสดงให้เด็กๆได้ดู ไลออนณปภัช อัตตนนท์ ไลออนศุภานัน มากกมลธรรม ไลออนรัสรินทร์ นิโรจน์ธนรัฐไลออนณัทกร ธนตระกลศรี ไลออนจันทร์ฟอง อมันตกุล ไลออนสุจิรา ภู่พัฒนะกุล ไลออนปิยนุช ประโยชน์กุลนันทน์ ไลออนวรรณิศากลิ่นชัย ไลออนสมคิด สุ่นมหาคุณ นำตุ๊กตาและของเล่นมามอบให้เด็กๆ ไลออน รศ.ดร. วไลพร เมฆไตรรัตน์ ไลออนโสภารัตน์ ประพนศิลป์ ไลออนณิชนันทน์ ฤทธิคง ไลออนศรีจิตต์ ประสิทธิเมตต์ นำผ้าขนหนูมามอบให้เด็กๆ


นายกสโมสรฯ สมาชิกสโมสรไลออนสี่แควทุกท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยทุกท่าน และขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมทำให้เด็กๆได้รับความสุขกันถ้วนหน้าขอบุญกุศลหนุนนำให้ทุกท่านปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและพบเจอแต่สิ่งที่เป็นมงคลตลอดไป

Related posts