#โรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยา ติวเข้ม ข้อสอบ N-NET ให้นักศึกษาประสบความสำเร็จ

เมื่อเวลา 08:30 น วันที่ 14 มกราคม 2565 โรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยา. ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเ…

Read More

#สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า…

Read More

#คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.วิชาญ วิทยาศัย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.วิชาญ วิทยาศัย ในโอกาสได้รับปร…

Read More

#คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานอนุกร…

Read More

#คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ คุณสมชัย สมัยสุต

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ คุณสมชัย สมัยสุต รองประธานอนุกรรมการ…

Read More

#สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป…

Read More

#สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์สวัสดีปีใหม่ นายก อบจ.และนายกเทศบาล ฯ

เมื่อเวลา 13:30 น วัน-ที่ 14 มกราคม 2565 ณ. สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายป…

Read More

#เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ดุแหล่งน้ำ รองผวจ. พร้อมนายก อบจ. นำคณะเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง มอบเงิน อาหาร น้ำและลงพื้นที่สำรวจที่กักเก็บน้ำ อบต.ตะเคียนเลื่อน

เมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 14 มกราคม 2565 นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค…

Read More