#พลเอก สุทัศน์ จารุมณี นายทหารราชองรักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้นำอาจารย์ไพศาล จั่วทองอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พลเอก สุทัศน์ จารุมณี นายทหารราชองรักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้นำอาจารย์ไพศาล…

Read More

#ขอเชิญรับชม พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และกล่าวคำปฏิญาณตน สำหรับบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 57

ขอเชิญรับชม พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และกล่าวคำปฏิญาณตน สำหรับบัณฑิตแพทย์ รุ่นท…

Read More

#นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ

วันที่ 8 มกราคม 2565 นายนิทัศน์ ปัญโญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนร…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 8 ม.ค. 2565 : 08:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 8 ม.ค. 25…

Read More

#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 600,000 บาท จากคุณวีระยุทธ์ เมธากิจตระกูล พร้อมครอบครัว เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วย หลวงปู่แหวน “สุจิณโณ”

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 60…

Read More

#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบหมวกไหมพรม จำนวน 25 ใบ, นมกล่องถั่วเหลือง จำนวน 108 กล่อง และผ้าเช็ดหน้า จำนวน 60 ผืน จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบหมวกไหมพรม จำนวน 25…

Read More