#วัดมหาวันลำพูน แถลงข่าวจัดงานใหญ่ งานพระรอดมหาวันเมืองลำพูน

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ที่วัดมหาวัน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พระมหาทวีรัตน์ ขนุตยภรโน ประธานอบรมประชาชนตำบลในเมืองเขต 1 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวันพระธาตุหริภูญชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานพระรอดมหาวันเมืองลำพูน งานไหว้สาใส่ขันดอกบูชาพระรอดหลวง สมโภชวัดมหาวันครบ 1,365 ปี พิธีสมโภชมหาพุทธาภิเษกพระรอดสัมฤทธิ์ พระรอดรัตนมณีหยกดำ ,พระพุทธธาตุเจ้า,บูรณปิดทองพระพุทธรูปโบราณ พระกริ่งอิ่มบุญ มหากุศลสร้างมหามหามณฑปพระพุทธสิกขีปฏิมากรพระรอดหลวง ในระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2565 ณ วัดมหาวัน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ภายในงานจะมีพิธีไหว้สาใส่ขันดอกแขวนโคมจุดประทีปหมื่นดวง ถวายบูชาพระรอดหลวงพันปี ชมนิทรรศการพระเครื่องพระสกุลลำพูน การแดสงวัฒนธรรมเที่ยวชมกาดหมั่วสินค้าและอาหารพื้นเมือง พร้อมกันนี้ท่านพระครูบาประกอบบุญ สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดมหาวัน ได้กล่าวการจัดรูปแบบของการจัดงานในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2565 พิธีแห่พระรอดสัมฤทธิ์ ,วันที่ 26 มกราคม พิธีอัญเชิญพระรอดพันปี ,28 มกราคม พิธีทำบุญอุทิศแด่บูรพาจารย์ และอดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวัน , 29 พิธสมโภชมหาพุทธาภิเศษพระพุทธรูปต่างๆ และ 30 มกราคม พิธีบวงสรวง และพิธีต่างๆมากมาย

Related posts