#เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ดุแหล่งน้ำ รองผวจ. พร้อมนายก อบจ. นำคณะเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง มอบเงิน อาหาร น้ำและลงพื้นที่สำรวจที่กักเก็บน้ำ อบต.ตะเคียนเลื่อน

เมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 14 มกราคม 2565 นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นางสาวสวรส วัฒนาพิบูลย์ชัย รองปลัด อบต.ตะเคียนเลื่อน นางสรามาศ สุขเอม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.เกาะหงษ์ และหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง นางมาลัย ภู่สะอาด อายุ 68 ปี ที่บ้านเลขที่ 16 หมู่ 11 ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์

โดยนางมาลัย ผู้ป่วยเป็นโรครูมาตอยด์มานานหลายปี รับยาจากโรงพยาบาลสรรค์ประชารักษ์ เนื่องจากทางครอบครัวนางมาลัยมีความยากจน มีสามีทำงานรับจ้างก่อสร้างหารายได้เพียงคนเดียว ทาง อสม. หมู่11 จึงแจ้งมาทางรพ.สต.บ้านเกาะหงษ์ เพื่อขอให้เข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วย และทำแผลจากการกดทับ พร้อมกันนี้เตรียมส่งชื่อเข้าระบบคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเป็นเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น เพื่อให้สามารถดำรงชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

โดยในการเข้าเยี่ยมวันนี้ นายก อบจ. ได้พูดคุยสอบถามอาการ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค น้ำดื่ม ที่นอน และเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งให้กับครอบครัวของ นางมาลัย ภู่สะอาด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วย

หลังจากนั้นนายกอบจ.ได้ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจแหล่งเก็บน้ำในเขตตำบลตะเคียนเลื่อน


จุดที่ 1 หนองน้ำด้วน หมู่ที่ 6 ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ และยกพื้นที่เพื่อทำคันแนวเขต เพื่อสำหรับเก็บน้ำ ซึ่งเดิมกักเก็บน้ำได้ประมาณ 240,000 ลบ.ม.หากขุดเพิ่มจะได้ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นอีก 18,000 ลบ.ม.


จุดที่ 2 หนองมาบชุมแสง หมู่ที่ 6 ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ สำรวจพื้นที่เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อทำระบบกรอกน้ำบ่อบาดาล
จุดที่ 3 บริเวณ หมู่ที่ 8 ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีหนองน้ำเชื่อมกันทั้งหมด 6 หนอง ได้แก่ หนองแขม หนองมาบชุมแสง หนองตอ หนองบอน หนองกระทะ หนองประดา พื้นที่ทั้งหมด 71 ไร่ 27 ตารางวา ซึ่งหากขุดลอกลึกเพิ่มจากเดิมอีก 3 เมตร จะได้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอีก 24,000 ลบ.ม.


////

Related posts