#โรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยา ติวเข้ม ข้อสอบ N-NET ให้นักศึกษาประสบความสำเร็จ

เมื่อเวลา 08:30 น วันที่ 14 มกราคม 2565 โรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยา. ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง. จังหวัดนครสวรรค์ ดร.เสริม. จันทร์คำ. ผู้อำนวยการเรียนโรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยาและนางสดศรี สุขสิงห์. เจ้าของและผู้จัดการโรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยามอบหมายให้ นายเฉลิม รอดหลง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าค่าย N-NET ของนักศึกษาผู้ใหญ่ โดยในพิธีมีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นักศึกษาและคณาจารย์มีการไหว้พระ สวดมนต์ และนั่งสมาธิ จากนั้นมีการแนะนำ ครูที่เป็นวิทยากรซึ่งเป็นบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในแต่ละสาขามาติวเข้มและทบทวนเนื้อหา ทั้งนี้โครงการค่ายN NETเป็นการทบทวนความรู้ของนักศึกษา และ เป็นการติวข้อสอบ N NET เพื่อเสริมทักษะการทำข้อสอบให้นักศึกษา โดยมีนักศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการประมาณ 140 คน


สำหรับ วิทยากรประกอบด้วย ครูเกตน์สิริ นิธาพรกุลพัฒน์ ครูงามนิจ สุวรรณสาโรจน์. ครูกนกนุช หมีทอง ครูกาญจน์. สิทธิพงศ์ศุทธิ์ ครูศิริวรรณ. เหล็งพั้ง. และครูเฉลิม รอดหลง
สำหรับโครงการนี้นักศึกษาให้ความสนใจอย่างดียิ่ง จากการประเมินนักศึกษาพึงพอใจคณะวิทยากรทุกคน สถานที่จัดเหมาะสม เวลาที่จัดควรเพิ่ม อาหารและอาหารว่างเหมาะสม ความรู้ที่ได้รับมาก


อนึ่งโรงเรียน ผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนแต่จัดการศึกษาผู้ใหญ่ กศน. เพื่อแบ่งเบาภาระงานของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาโรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยา อยู่ในเกณฑ์ดีมากอย่างยิ่งเพราะเคยมีผลสอบ N-NET ได้ที่ 1 ของภาคเหนือ จึงได้รับความนิยม จากประชาชนโดยทั่วไปส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นจำนวนมาก. ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 1,100 คน

Related posts