“นายกจิตตเกษมณ์” เฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกัน 🔴 พนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ สำนัก กอง ต่างๆ จัดทำนวัตกรรม อุปกรณ์…

Read More

#เทศบาลนครนครสวรรค์แจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้แก่ประชาชน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนการงานต่างๆ ข…

Read More

#ธนพันธ์คลินิก ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ เพื่อผู้ป่วย COVID-19

วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายแพทย์ธนพันธ์ ภูมิชัยเวช เจ้าของธนพันธ์คลินิก ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า…

Read More

#บริษัท วีพีคิว แฟคทอรี่ จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 230,000 บาท เพื่อจัดซื้อชุดเต็นท์แคปซูลความดันลบ สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19

วันที่ 30 มีนาคม 2563 คุณวาริณี เกษดำรงพาณิชย์ -คุณพิพัฒน์ จิราวัฒนอนันต์ บริษัท วีพีคิว แ…

Read More

#. คณะครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และ ยู ฟิตเนส ร่วมบริจาคหน้ากากกันกระเด็น (Face Shields) จำนวน 76 ชิ้น มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เพื่อดูแลผู้ป่วย COVID-19

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. คณะครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และ ยู ฟิตเนส ร่วมบริจาคหน…

Read More

#วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 300 ชิ้น มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เพื่อป้องกันโรค COVID-19

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 3…

Read More

#ครอบครัวเพชรกำแพง และครอบครัวเหลืองตระกูล นำฉากกั้นสำหรับการเก็บตัวอย่างตรวจเชื้อ Covid-19 (swab test) จำนวน 2 ชุด มอบให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ครอบครัวเพชรกำแพง และครอบครัวเหลืองตระกูล นำฉากกั้นสำห…

Read More

#ชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์ บริจาคเงิน จำนวน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ เพื่อผู้ป่วย COVID-19

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.40 น. ชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์ บริจาคเงิน จำนวน 33,000 บาท (…

Read More

#นายแพทย์ชาญชัย – แพทย์หญิงรังสิมา พิณเมืองงาม บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สมทบทุนสร้างห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ เพื่อผู้ป่วย COVID-19

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายแพทย์ชาญชัย – แพทย์หญิงรังสิมา พิณเมืองงาม บร…

Read More