#ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราช สักการะ เนื่องใน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เวลา 10.30 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานแล…

Read More

#กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาด คูคลอง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดถวายพระราชกุศล

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 11.30 น. ณ บึงกระดิ่ง หมู่ 7 ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังห…

Read More

#จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในก…

Read More

#พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบตศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายเกียรติศักดิ์ แสงสีเหลือง…

Read More

#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนพระอาจารย์วิทยา เชาว์วุฒิมา และกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม สวนพุทธธรรมฝาง บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนพระอาจารย์วิทยา เชาว์วุฒิมา และ…

Read More

#ท่าช้าง คาเฟ่ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ร้านท่าช้าง คาเฟ่ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ …

Read More

#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนพระอาจารย์วิทยา เชาว์วุฒิมา บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนพระอาจารย์วิทยา เชาว์วุฒิมา บริ…

Read More

#ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ

เปิดพื้นที่ตากข้าวเปลือก บริการประชาชน เมื่อ 1ธันวาคม 2563 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปั…

Read More

#ศ.นพ.บรรณกิจ และ พญ.ยุวดี โลจนาภิวัฒน์ บริจาคเงินจำนวน 220,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.

ศ.นพ.บรรณกิจ และ พญ.ยุวดี โลจนาภิวัฒน์ บริจาคเงินจำนวน 220,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาล…

Read More