ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นำกำลังพล จิตอาสา พร้อมกับเทศบาลเมืองน่าน ประชาชนจิตอาสา ร่วมพัฒนาสาธารณะประโยชน์ กำแพงเมืองเก่า ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2566

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 / ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 นำกำลังพล จิตอาสา พร้อมกับ กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 , , กรมทหารพรานี่ 32, กองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2, เทศบาลเมืองน่าน ประชาชนชุมชนบ้านมงคลและใกล้เคียง ร่วมพัฒนาสาธารณะประโยชน์

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดี การเทิดทูนและการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้ความสำคัญในการดูแลรักษา สถานที่สำคัญแห่งนี้ต่อไป โดยการทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ตัดกิ่งไม้และวัชพืช ณ บริเวณกำแพงเมืองเก่า ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ช่วยทำให้บริเวณกำแพงเมืองเก่า สะอาดเรียบร้อยสวยงาม

Related posts