เด็ก ๆ จากสภาวัฒนธรรมสันกำแพง เชิญชวนเที่ยวงานร่มบ่อสร้าง ครั้งที่ 38 ประจำปี 2566

เด็ก ๆ จากสภาวัฒนธรรมสันกำแพง เชิญชวนเที่ยวงานร่มบ่อสร้าง ครั้งที่ 38 ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2566 ณ บริเวณหมู่บ้านบ่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ชมขบวนรถแห่ร่มบ่อสร้าง การแสดงประเพณีวัฒนธรรม การจำหน่ายอาหาร ของที่ระลึกของบ้านบ่อสร้าง และการประกวดธิดาร่มบ่อสร้าง

Related posts