ผลการตัดสิน การประกวดขบวนรถบุปผชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2567

รถบุปผชาติ รางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยรางวัลพระราชทาน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร…

Read More

เชียงใหม่ ปล่อยขบวนรถบุปผชาติ ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2567

วันนี้ (3 ก.พ. 67) ที่ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว…

Read More

###นายก อบจ. เชิญประชุมคณะทำงาน ถอดบทเรียนบึงบอระเพ็ด คอนเทสต์ เฟสติวัล 2024 ศึกษาสภาพปัญหาและวิธีแก้###

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติอ…

Read More

###ดร. นิภา สุพิชญางกูร และ ทันตแพทย์หญิงพัชราวลัย จิวสืบพงษ์ มอบเงินสนับสนุนสมาคม ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รายละ 10,000 บาท###

เมื่อเวลา 13:00 น. วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.นิภา สุพิชญางกูร ประธานสภาอุตสาหกรรมจั…

Read More

ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 30 วิศวกรการเกษตรรุ่นเยาว์ 13 สถาบันทั่วไทย ร่วมประชุมยกระดับระบบการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้…

Read More

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ กองบิน 41

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 พลอากาศตรี ธีระ เกาะประเสริฐ รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและก…

Read More