หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ขี้นบินปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ขี้นบินปฏิบัติการเพื่อบรร…

Read More

รมต.สำนักนายกฯ ติดตามการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำ…

Read More