ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ กองบิน 41

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 พลอากาศตรี ธีระ เกาะประเสริฐ รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ และคณะฯ ร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานสายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ กองบิน 41

เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง และแนะแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมี นาวาอากาศเอก ปกป้อง สุระกุล รองผู้บังคับการกองบิน 41 ให้การต้อนรับ และ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 ร่วมรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน 41

Related posts