ผลการตัดสิน การประกวดขบวนรถบุปผชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2567

รถบุปผชาติ รางวัลยอดเยี่ยม
ถ้วยรางวัลพระราชทาน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
……อำเภอแม่แตง…..
.
รถบุปผชาติ ประเภทสวยงาม
รางวัลชนะเลิศ….. อ.เมืองเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ….. อ.ดอยสะเก็ด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ….. อ.สันกำแพง
.
รถบุปผชาติ ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
รางวัลชนะเลิศ….. อ.แม่ออน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ….. อ.ฝาง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ….. อ.สารภี
.
รถบุปผชาติ ประเภทอความคิดสร้างสรรค์
รางวัลชนะเลิศ….. อ.แม่แตง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ….. อ.แม่ริม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ….. อ.จอมทอง

Related posts