มูลนิธิขาเทียมฯ รับมอบเงินบริจาค

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รับมอบเงินบริจาคจาก คุณสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ จำนวน 250,000 บาท

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ ณ บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

Related posts