ม.เชียงใหม่ เชื่อมพรมแดนขยายองค์ความรู้นวัตกรรมพลาสมาทางการแพทย์ จัดประชุมวิชาการ “ISHIF 2024” หวังดันเทคโนโลยีพลาสมาไทยก้าวสู่อันดับโลก . .

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Korea …

Read More