ต้อนรับผู้บริหารจาก Korea Advance Institute of Science & Technology (KAIST) สาธารณรัฐเกาหลี . .

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Prof. Man-Sung Yim, Associate Vice President of International Relations, Department of Nuclear and Quantum Engineering, Korea Advance Institute of Science & Technology (KAIST) สาธารณรัฐเกาหลี และคณะฯ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการ พร้อมทั้งหารือความร่วมมือระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ณ ห้องรับรอง ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
#ccarc
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
อ่านเพิ่มเติมที่
https://www.cmu.ac.th/th/article/c8d6f567-c425-4c79-98cf-a182b5f9b9a1

Related posts