#พลเอก สุทัศน์ จารุมณี นายทหารราชองรักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้นำอาจารย์ไพศาล จั่วทองอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พลเอก สุทัศน์ จารุมณี นายทหารราชองรักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้นำอาจารย์ไพศาล จั่วทองอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้ากราบนมัสการ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร) ณ วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที ๕ มกราคม ๒๕๖๕

ในการนี้อาจารย์ไพศาล จั่วทอง ได้ถวายหนังสือ “นครเชียงตุง” ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดพิมพ์โดย ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามของประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts