#ขอเชิญรับชม พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และกล่าวคำปฏิญาณตน สำหรับบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 57

ขอเชิญรับชม

พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และกล่าวคำปฏิญาณตน สำหรับบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 57
ปีการศึกษา 2562
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.30น.

ผ่านทาง Facebook Live และ Youtube Channel คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts