#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบหมวกไหมพรม จำนวน 25 ใบ, นมกล่องถั่วเหลือง จำนวน 108 กล่อง และผ้าเช็ดหน้า จำนวน 60 ผืน จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบหมวกไหมพรม จำนวน 25 ใบ, นมกล่องถั่วเหลือง จำนวน 108 กล่อง และผ้าเช็ดหน้า จำนวน 60 ผืน จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ นำโดย แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ที่มอบให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts