#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 600,000 บาท จากคุณวีระยุทธ์ เมธากิจตระกูล พร้อมครอบครัว เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วย หลวงปู่แหวน “สุจิณโณ”

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 600,000 บาท จากคุณวีระยุทธ์ เมธากิจตระกูล พร้อมครอบครัว เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วย หลวงปู่แหวน “สุจิณโณ” โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ณ บ้านพัก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts