#รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช. ผู้แทนคณบดี รับมอบเงินบริจาคจำนวน 10,000,000 บาท จาก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช. ผู้แทนคณบดี รับมอบเงินบริจาคจำนวน…

Read More

โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จิตอาสาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ได้มอบ…

Read More

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์ สวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์ สวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้…

Read More

#สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย เข้าร่วมหารือการทำข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กับ สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. พลเอกสุรชาติ จิตต์แจ้ง นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเท…

Read More

#ประชุมทบทวนมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของกองการเจ้าหน้าที่ สำหรับการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬ…

Read More

#หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำปุ๋มเป้ง

วันที่ 5 ต.ค. 65 นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงใหม่…

Read More