“ ระดมพลังทุกภาคส่วนแก้วิกฤติ พิชิตน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่”

นายจักรวาลธวัฒน์ วรรณาวงค์ คณะที่ปรึกษารมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงสำรวจน้ำท่วมบริเวณหมู่บ้านเวียงทอง ต.ป่าแดด ที่ได้มีน้ำท่วมขังกว่า 1.8 เมตร


และจากการที่ได้ ประสานงานกับภาคส่วนต่างๆในการเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหา ทางกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้เข้ามาบูรณาการแผนร่วมกัน เพื่อระดมสรรพกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากหมู่บ้านเวียงทอง และชุมชนป่าพร้าวนอกซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ประกอบกับแม่น้ำปิงเริ่มลดระดับลงต่ำกว่าจุดวิกฤติทำไห้การสูบน้ำทำได้ดีขึ้น


จนถึงวันนี้ ใช้เวลาไม่ถึง 24 ชม.ระดับน้ำที่ท่วมขังชุมชนเมืองที่เป็นพื้นที่กว้างก็ได้ลดลงอย่างรวดเร็วจนอยู่ในระดับที่จะไช้ชีวิตได้อย่างปกติ ทางชาวบ้านก็ได้กลับมาสำรวจความเสียหายและเริ่มทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วครับ

Related posts