โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จิตอาสาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายพิทักษ์ นาเรียง ผู้เชี่ยวชาญกีฬาฟุตบอลชาย นำนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ออกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม บริเวณบ้านท่าหิน ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในการขนย้ายสิ่งของ ยกกระสอบทรายกันน้ำท่วม รวมถึงช่วยเหลือประชาชนที่สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและบริเวณถนนขอนแก่น–เชียงยืน

เนื่องจากอิทธิพลของพายุโนรู และเหตุอุทกภัยจากลำน้ำพองเอ่อล้นตลิ่ง ส่งผลให้มีน้ำทะลักไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน น้ำท่วมถนนภายในหมู่บ้าน ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมจำนวนมาก

Related posts