###นายก อบจ. ร่วม เจ้าอาวาสวัดหนองกระดูกเนื้อ หารือการจัดตั้ง”ศูนย์ชีวาภิบาล “ดูแลพระสงฆ์อาพาธ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง###

เมื่อเวลา 13:00 น. วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ วัดหนองกระดูกเนื้อ ตำบลหนองบัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย ส.อ.พิทยา นาคกุญชร รองปลัดอบจ. นครสวรรค์ นายอรรถพร แรงกสิกร ส.อบจ. เขต 3 อ.ลาดยาว และนายประยงค์ สิงห์โตทอง นายก อบต.หนองกระดูกเนื้อ อ.ลาดยาวได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับพระครูนิติสุตากร (ดร.สุภัค วิรโช) เจ้าอาวาสวัดหนองกระดูกเนื้อ ในการจัดตั้งศูนย์ชีวาภิบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการดูแลพระสงฆ์อาพาธ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง และมีข้อจำกัดในการดูแลตนเอง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยทางวัดหนองกระดูกเนื้อได้เริ่มดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว ตั้งแต่การให้ความช่วยเหลือในเรื่องของกายอุปกรณ์ แพมเพิส รวมทั้งการดูแลช่วยเหลือในเรื่องของสุขภาพกาย แก่พระสงฆ์อาพาธ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง แต่ต่อมาเป็นปัญหาในเรื่องของการจัดหากายอุปกรณ์ การจัดหายา พร้อมเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง จึงขอร่วมปรึกษาหารือกับทางอบจ.นครสวรรค์ เพื่อร่วมกันดำเนินการ ซึ่งทางวัดพร้อมที่จะเป็นสาขาของอบจ. เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งหมด

นายกอบจ. นครสวรรค์ กล่าวว่า ในเรื่องนี้ทางอบจ. ร่วมดำเนินการกับ สปสช. โดยร่วมหุ้นกัน พร้อมทั้งให้รพ.สต. เป็นผู้ดูแลกรณีที่มีผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงหรือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังทั้งหลาย โดยล่าสุด อบจ.นครสวรรค์ร่วมกับสปสช. ได้จัดซื้อกายอุปกรณ์ จำนวนกว่าพันชิ้นเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ แต่ปรากฏว่า มีบางส่วนเสียชีวิตไปแล้วร้อยกว่าราย เหลือเพียงประมาณ 900 กว่ารายเท่านั้นที่จะได้รับกายอุปกรณ์ และจากการตรวจสอบพบว่า ยอดผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง มีจำนวนกว่า 6,000 คน ซึ่งจะต้อง สำรวจติดตามในรายละเอียด เรื่องของกายอุปกรณ์ที่จำเป็น รวมถึงการจัดหาศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์ซึ่งได้มีการประสานงานไปทางวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังเรียน ได้ฝึกงานพร้อมทั้งเป็นผู้ซ่อมแซมดูแลกายอุปกรณ์เหล่านี้ด้วย

Related posts