สธน1 สื่อสารยกระดับการดูแลสถานการ์ณฝุ่น PM 2.5

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 บันทึกเทปรายการ เช้านี้ที่ภาคเหนือ nbt north ประเด็น การรับมือ PM 2.5 อย่างปลอดภัย เพื่อให้ความรู้เรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก สร้างความตระหนักรู้และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ป้องกันความเสี่ยงฝุ่นละอองขนาดเล็ก ผลกระทบ ต่อสุขภาพ และการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุจากฝุ่นควัน การแจ้งเตือนสถานการณ์

พร้อมทั้งเร่งสื่อสารเชิงรุกสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการดูแลป้องกันสุขภาพและการมีส่วนร่วมในการลดฝุ่นละออง ผ่านทุกช่องทาง ทั้งสื่อบุคคล เสียงตามสาย สื่อออนไลน์โซเชียลมีเดีย (Social media) และช่องทางของหน่วยงาน

และเตรียมความพร้อมในการดูแลและป้องกัน ทั้งระบบบริการสาธารณสุข / ระบบส่งต่อและระบบ Telemedicine การบริการคลินิกมลพิษใน รพ. คลินิกมลพิษออนไลน์และคลินิกมลพิษเคลื่อนที่ สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล จัดเตรียมห้องปลอดฝุ่น การดูแลกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้ที่มีโรคประจำตัว และผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง โดยทีม 3 หมอ และสำรวจกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคหืดและโรคหัวใจขาดเลือด เพื่อให้การดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ

เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะใน 4 กลุ่มโรค เตรียมความพร้อมการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขหรือ PHEOC ยกระดับเพื่อติดตามสถานการณ์และยกระดับการปฏิบัติหากสถานการณ์มีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น

Related posts