วิทยากรให้ความรู้เรื่อง “GOOD SLEEP GOOD HEALTH ชีวิตดีเริ่มต้นที่การนอนหลับอย่างมีคุณภาพ”

รศ.นพ.ธีรกร ธีรกิตติกุล หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์และอาจารย์หน่วยโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.ปภังกร อิ่นแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “GOOD SLEEP GOOD HEALTH ชีวิตดีเริ่มต้นที่การนอนหลับอย่างมีคุณภาพ” ในเวที Talk Stage โดยมีคุณนุชจรี อนุนิมิตรานนท์ รักษาการหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้ดำเนินรายการ ให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน Sustainability Expo 2023 (SX2023)

ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการดำเนินงาน Sustainability Expo 2023 (SX 2023) ร่วมกับกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ณ Hall 2 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts