#ผลสำเร็จงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มช. ใช้อะตอมเย็นสร้างแบบจำลองเชิงควอนตัมของระบบสปินแม่เหล็ก ผลงานได้รับตีพิมพ์ในวารสาร Science วารสารวิชาการชั้นนำระดับโลกด้านวิทยาศาสตร์

ผลสำเร็จงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มช. ใช้อะตอมเย็นสร้างแบบจำลองเชิงควอนตัมของระบบสปินแม่เหล็ก ผลงานได้รับตีพิมพ์ในวารสาร Science วารสารวิชาการชั้นนำระดับโลกด้านวิทยาศาสตร์
.
โดย อ.ดร.นิธิวดี ไทยเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
รับฟังได้ทาง Facebook : https://www.facebook.com/cmuofficial/videos/487732966038310
.
และรับฟัง Podcast ได้ทาง Application
Spotify : https://cmu.to/CCARC-Podcast
Anchor : https://anchor.fm/ccarc
Google Podcasts : https://cmu.to/FRx0s
Apple Podcasts : https://cmu.to/appleccarc
.
#CCARCPodcast #CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUSDGs #CMUSDG8 #CMUSDG9

Related posts