#ประชุมหารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการจัดงาน Thailand- Japan Student ICT Fair 2022 (TJ-SIF2022)

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมด้วย รศ.ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย และ ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายและคณะ

เพื่อประชุมหารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการจัดงาน Thailand- Japan Student ICT Fair 2022 (TJ-SIF2022) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.) และ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts