#“มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม (CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2022)”

✅BGO NEWS✅
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม (CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2022)” โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนชาว จ.เชียงใหม่ ร่วมพิธี โดยนางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร เป็นผู้แทนองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม นวัตกรรมเสาต้นไม้ (Tree Pillar) และแนวทางการจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 ภายในบูธสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

โดย ดร. เจนจิรา หมื่นเร็ว นักวิชาการพฤกษศาสตร์ กลุ่มงานนิเวศวิทยาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ นำเสนอข้อมูล พร้อมนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้อุดหนุน Gift Set ผลิตภัณฑ์สินค้าต่อยอดจากงานวิจัย ตะไคร้ต้น เสม็ดขาว โดยมี นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร นางสาวกนกวรรณ ชูทาน รักษาการผู้อำนวยสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ นางสาวเกศินีกานต์ เอกกิตติธนภูมิ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด ให้การต้อนรับ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

Related posts