ข่าวสังคมชาวบ้าน 19 ม.ค 65

ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 โดยสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ

สินในน้ำ มาเข้าเวรรายงานครับ ……………คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยา วิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปิดเผยว่า ทางคณะแพทย์ศาสตร์ฯได้รับวัตถุมงคลหลวงปู่แหวน สุจิณโณ จากคุณโสภี อินทรฑัตและครอบครัว เพื่อให้คณะแพทยศาสตร์นำไปจัดหาทุนเพื่อใช้มนการร่วมบูรณะอาคารป่วยหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดแถลงข่าว โครงการระดมทุนในวาระครบรอบ 135 ปี ของหลวงปู่แหวน สุจิณโณ เพื่อหารายได้สมทบทุนปรับปรุงอาคารผู้ป่วยฯ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ …………….โดยมีรูปปั้นเหมือนหลวงปู่แหวน หน้าตัก 2 นิ้ว จำนวน 100 องค์ สำหรับผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 200,000 ขึ้นไป เป็นเนื้อผง ทำจากจีวรของหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ,จีวรของหลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมนานุสรณ์ บ้านโคกมน ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย , จีวรของหลวงปู่หลุย จันทสาโร พระอริ ยสงฆ์ผู้มีศีลจารวัตรปฏิบัติอันงดงาม แห่งวัดถ้ำผาบิ้ง บ้านนาแก อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย , จีวรจากหลวงปู่คำดี ปภาโส วัดถ้ำผาปู่นิมิต อำเภอเมือง จังหวัดเลย , จีวรจากสมเด๗พระสงฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวร หรือสมเดฌ็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกุลมหาสังฆปริณายก และหลวงปู่ทางสายกรรฐานอีกหลายองค์ นำมาบดรวมกับข้าวก้นบาตรของหลวงปู่แหวน สุจิณโณ และดอกไม้แห้งจากโต๊ะหมู่บูชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ใต้ฐานบรรจุจีวรและผงก้นบุหรี่ของหลวงปู่แหวน สุจิณโณ จัดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2536 เป็นปีที่พระชันษาครบ 80 ชันษา ของสม เด็จพระญาณสังวรฯ ……………เหรียญรุ่นระฆัง จำนวน 110 เหรียญ สำหรับผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป เป็นเหรียญของศิษย์ผู้ที่มีความศรัทธา จัดสร้างถวายเพื่อหาทุนสมทบสร้าง กุฏิหอระฆัง ถวายวัดดอยแม่ปั๋ง วัตถุมงคลชุดนี้ หลวงปู่แหวน ได้แผ่เมตตาพร้อมเหรียญกลุมเล็กปี 20 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2520ลักษณะเหรียญ เป็นเหรียญรูปไข่ ด้านหน้ารูปหลวงปู่แหวนครึ่งองค์ หันหน้าไปทางขวา หุ่มคลุม ข้อความหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่ ตอกโค๊ดรูปแหวนด้านหลังเป็นรูประฆัง พระคาถา พุทุโธอรหํ ธมโมอรห์ สงโม อรห์ ข้อความ ภัยพาลพินาศ รุ่นระฆัง พ.ศ 2520 มีลายวงแหวนล้อมรอบด้านล่าง จำนวนจัดสร้างเหรียญทองแดงรมน้ำตาล ……………เหรียญรูปไข่ฉลองอายุ 96 ปี พ.ศ 2526 จำนวน 1,000 เหรียญ สำหรับผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป เหรียญรูปไข่เล็กผิวไฟ จัดสร้างฉลองหลวงปู่แหวน สุจิณโณ อายุครบ 8 รอบ 96 ปี จัดสร้างเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2526 ขนาดกว้าง 17.3 มม. สูงถึงหูคล้องหวง 26 มม. เหรียญโลหะทองแดง ด้านหน้าเป็นรูปหน้าตรงหลวงปู่แหวนครึ่งองค์ ด้านหลังมีข้อความว่า วัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่ อายุครบ 96 ปี 16 มกราคม 2526 ………….และสุดท้าย พระผงหลวงปู่แวน พ.ศ 2528 จำนวน 1,000 องค์ สำหรับผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จัดสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2528 ครบรอบ 90 วัน หลวงปู่แหวนมรณภาพ 2 กรกฏาคม 2528 พระผงเหรียญวงกลม ด้านหน้ารูปหลวงปูแหวนครึ่งองค์ หันหน้าไปทางขวา ด้านหลังจารึกชื่อ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ ขอบอกว่าทุกรุ่นที่ผมได้นำข้อมูลเสนอ เป็นของจริงที่หาไม่ได้อีกแล้ว เป็นของเก่าแก่ที่คุณโสภี คนใกล้ชิดหลวงปู่แหวน ได้เก็บรักษาเอา ไว้อย่างดี และได้นำมาจัดโครงการระดมทุนเนื่องในวาระครบรอบ 135 ปี ของหลฃวงปู่แหวน สุจิณโณ เพื่อหารายได้สมทบทุนในการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ จึงเป็นโครงการหนึ่งที่จะผนึกกำลังทุกภาคส่วน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การปรับปรุงอาคารผู้ป่วยดังกล่าวได้บรรลุวัตถุประสงค์ และทำให้สถานที่ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยดังกล่าวได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดบสากล ………………สินในน้ำ ………..

Related posts