#รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จาก บริษัท สุขสวัสดิ์ไม้อัดไทย จำกัด สมทบทุนหลวงปู่แหวน สุจิณโณ

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จาก บริษัท สุขสวัสดิ์ไม้อัดไทย จำกัด สมทบทุนหลวงปู่แหวน สุจิณโณ เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. อุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณยายละม้าย จำปาทอง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ณ สุสานสันกู่เหล็ก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts