#สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามราชภัฏ

นายปิยชาติ อ้นสุวรรณ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ประกาศขอเชิญชวนศิษย์เก่า วิทยาลัยครูนครสวรรค์ สถาบันราชภัฎนครสวรรค์และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ทุกท่าน ร่วมสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เพื่อการติดต่อประสานงาน แจ้งข่าวสาร รวมทั้งอาจมีการนัดหมายพบปะสังสรรค์ หรือจัดงานตามโอกาสที่สำคัญกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ โดยทุกท่านสามารถสมัครออนไลน์ได้ตามรายละเอียดและ ลิงค์ด้านล่าง

Related posts