#อาคารสุจิณโณ…คู่เมืองเชียงใหม่

อาคารสุจิณโณ…คู่เมืองเชียงใหม่
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พงษ์ศิริ ปรารถนาดี
อดีตนายแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครเชียงใหม่

ติดตามผ่านช่องทาง Youtube : https://cmu.to/XhsiI

#SAVESUJINNO
#อาคารสุจิณโณ
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU

Related posts