#กองบิน ๔๑ สวัสดีปีใหม่นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก จาริต มังคละศิริ เสนาธิการกองบิน ๔๑ พร้อมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ ร่วมเยี่ยมอวยพร นายพศิน อัคเดชธนโชติ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ ตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ เสนาธิการกองบิน ๔๑ ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการประสานงานบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน อาทิ การจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและชุมชน การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค การบริหารจัดการขยะ การจัดสร้างสถานที่ออกกำลังกายระหว่างหน่วยงาน เป็นต้น

Related posts