กิจกรรม “FA THAILAND ACADEMY VISIT” ครั้งที่ 12 ณ โรง เรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “FA THAILAND ACADEMY VISIT” ครั้งที่ 12 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากวิทยากรของสมาคมฯ ในเรื่องของการทำใบอนุญาตอคาเดมี (Academy Licensing)

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสำหรับการยกระดับอคาเดมีในประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพและความเป็นมืออาชีพของอคาเดมีให้สูงขึ้น และยังมีการเผยแพร่แบบฝึกขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมให้แก่ผู้ฝึกสอนและเยาวชนของอคาเดมีในท้องถิ่น เพื่อนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับอคาเดมีแต่ละแห่ง ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

Related posts