คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท จาก คุณสุวรรณ และ ศ.พญ.สุมิตรา ทองประเสริฐ พร้อมหลานๆ และญาติทุกคน

รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท จาก คุณสุวรรณ และ ศ.พญ.สุมิตรา ทองประเสริฐ พร้อมหลานๆ และญาติทุกคน เพื่อสบทบเข้ากองทุนอายุรศาสตร์ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. จำนวน 700,000 บาท และ สมทบทุนเฉพาะกิจ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 300,000 บาท เพื่อจัดทำห้องประชุมวิชาการ และปรับปรุงห้องเรียนนักศึกษาแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่ออุทิศส่วนกุศล แด่ คุณอมร คานิยอร์ และญาติทุกท่านที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมี พระครูภาวนาสมณวัตร วิ.(หลวงพ่อประจาก สิริวณฺโณ) ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช 60 ปี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ วัดฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts