ฟ้ากัซซันนำอาหารปัจจัยไทยทานนำ้ดื่มมูลนิธิฟ้ากัซซัน ถวายท่านพระครูปิยะ

อังคาร7/5/67 วันพระแรม14 คำ่เดือน7(5) วันสิทธิโชคฟ้ากัซซันนำอาหารปัจจัยไทยทานนำ้ดื่มมูลนิธิฟ้ากัซซันถวายท่านพระครูปิยะเจ้าอาวาสพร้ิอมพระสงฆ์5 รูปณ.“ วัดช่างเพี้ยน ” วัดหน้าสนามกัซซันเลกาซี่และตรวจเยี่ยม “ โบสถ์และพระประธานองค์ใหญ่พระพุทธมหาจักพรรดิหน้าตัก79 นิ้วพระประธานในโบสถ์ที่ตั้งใจหล่อจากโรงหล่อกุลวัฒนสันกำแพง เนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณประวิทย์19 เมษายนและคล้ายวันเกืดคุณหมอเอื้อชาติ( 28 เมษายน ) และยกเข้าโบสถ์ตั้งแต่ทราบว่าคุณหมอเอื้อชาติเริ่มป่วยจึงฝากชื่อท่านพร้อมครอบครัวและครอบครัวเราพร้อมครอบครัวกรรมการบริหารมีคุณชัยสิทธิ์ คุณพิมพา วิริยะเมตตากุล คุณหมอวรพันธ์ คุณหมอเกวลี อุณจักร คุณสิทธิคุณพนิดา ภาณุพัฒนพงศ์ คุณปุลินคุณณชปภาจินตระกูลไว้ที่ฐานพระประธาน

ค่อยๆสร้างค่อยๆทำมากว่า10 ปีทำกฐินต่อเนื่องมากว่า10 ปี ปีนี้น่าจะใกล้เสร็จล้ะรอปิดทององค์พระประธานให้เหลืองอร่ามปีนี้กำกหนดกฐิน” วัดช่างเพี้ยนเสาร์26 ตค.2567 เวลา13.49 น มาร่วมกันให้โบสถ์และพระประธานเสร็จในปีนี้กันนะคะสาธุอนุโมทนาบุญรับบุญใหญ่ร่วมกันวันพระสาธุสบายๆสไตล์ฟ้ากัซซันค่ะ

Related posts