ขายทอดตลาดทรัพย์สินกองทุนฯ ป.ป.ส. ครั้งที่ 3/2567 ประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ วัตถุมงคล

สำนักงาน ปปส. ภาค 5 โดย กองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินกองทุนฯ ป.ป.ส. ครั้งที่ 3/2567 ประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ วัตถุมงคล ยานพาหนะ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอื่นๆ จำนวน 160 รายการ โดยจะทำการขายทอดตลาด ใน *วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.* เป็นต้นไป ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ที่อยู่ 199 หมู่ 3 ถ.หนองฮ่อ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด เงื่อนไข และรายการทรัพย์สิน ได้ที่ https://shorturl.asia/cM359

Related posts