ปปส. ภาค 5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 1/2567 *(นัดที่ 2)

สำนักงาน ป.ป.ส. โดยสำนักงาน ปปส. ภาค 5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 1/2567 *(นัดที่ 2)* ประเภท ยานพาหนะ โดยจะทำการขายทอดตลาด ใน *วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 น* . เป็นต้นไป ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถ.หนองฮ่อ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ผู้ที่สนใจดูรายละเอียด ได้ที่ https://shorturl.asia/JV9Ai

Related posts