ชมรมเครือข่ายคุณธรรมปันสุขเพื่อน้อง ร่วมกับ ชมรม English Corner @Police5 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567

ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ
ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ชมรมเครือข่ายคุณธรรมปันสุขเพื่อน้อง นำโดย นางจินดารัตน์ นันตัง, นางเนาวรัตน์ ระหงษ์ และ นางสาวธาริกา ประณพกุล ร่วมกับ ชมรมEnglish Corner@Police5

นำโดย พ.ต.อ.หญิงสุธิดา สมิทธิไกร ,พ.ต.ท.หญิงผุสดี ธรรมศักดิ์ , ร.ต.อ.สุภัท โชติสินสุกุล,
ร.ต.ท.หญิงวรางคณา แตงสุวรรณ์
ได้นำเยาวชนผู้นำจิตอาสาจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 ให้กับเด็กๆโรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมี พันตำรวจเอกหญิง สุธิดา สมิทธิไกร ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 2 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 5 ได้กล่าวเปิดงาน และเป็นผู้แทนของทั้ง 2 ชมรมในการมอบของขวัญ ขนม เครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการเรียนการสอนได้แก่ เครื่องพิมพ์ กระดาษ สมุด ปากกา ดินสอ ฯลฯ ให้กับผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ และให้พรกับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รวมจำนวนกว่า 70 คน

ภายในงานมีจิตอาสาต่างชาติจากชมรม English corner @Police 5 ประกอบด้วย Mr.Jason Kealey, Mr.John Polyak, Mr.Paul Marshall,
Mr.Henri Louis Eleonore Mees ten Oever ,Miss Nutya Chuntim ,
Mr.Adam Vincent, Mrs.Rebecca Vincent, Miss Risa Vincent นำเด็กๆเล่นเกมส์ แจกรางวัล พี่ๆจิตอาสา รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย ชวนน้องๆวอร์มร่างกายออกกำลังกาย การแสดงโชว์ต่างๆจากพี่ๆจิตอาสา รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย นำโดย นายตรีทศพงศ์ นันตัง, นายศิริพงษ์ ระหงษ์, นายฬาม ประณพกุล และทีมงาน พร้อมทั้งได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และจับฉลากแจกของขวัญมากมายให้กับเด็กๆ หลังจากเสร็จงานทางทีมงานได้เป็นตัวแทนจากผู้ปกครองและน้องเดินทางต่อไปยังบ้านพักคนชราวัยทองนิเวศน์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับทางศูนย์เพื่อใช้ในการดูแลผู้สูงวัยต่อไป

Related posts